Tjustpartiet säger bestämt


Ja till hederliga och ärliga politiker, helt fria från vänskapskorruption


Nej till en investering i en Södra Infart. Det finns både bättre och billigare alternativ, men också andra kommunala verksamheter med stora investeringsbehov


Ja till att kommunen alltid prioriterar och investerar i sina kärnverksamheter, det vill säga i förskola, skola, vård och omsorg


Ja till att kommunens satsningar skall göras på och för våra skattebetalare. Det vill säga de som människor som bor och verkar i vår kommun


Ja till öppenhet och transparens i hela kommunens verksamhet


Ja till väl förberedda beslut med seriösa konsekvensbeskrivningar och realistiska kostnadsberäkningar


Ja till  en trygg och smidig överfart mellan innerstaden och Norrlandet/Gränsö 


Ja till att kommunen lyssnar på och tar till sig av den sakkunskap som finns till exempel inom barnomsorgen vad det gäller projektering av den stora nybyggnation inom förskolan som snart skall börja byggas


Ja till att det skall vara enkelt att lämna in medborgarförslag. Det vill säga återinför möjligheten att lämna traditionella skriftliga förslag


Ja till att det utvecklas olika former för direktdemokrati i kommunen genom medbestämmande medborgardialoger och folkomröstningar


Ja till att varje folkvald i vårt kommunfullmäktige skall rösta efter sin inre övertygelse, sitt samvete och medborgarnas önskemål